WW GENT
I
S DE ZELFHULPGROEP VAN EN VOOR WEDUWEN EN WEDUWNAARS
EN VOOR DOOR OVERLIJDEN VAN HUN PARTNER ALLEENGEVALLEN SAMENWONENDEN
UIT GENT EN WIJDE OMSTREKEN. 
ER IS GEEN  BEPERKING OP GEBIED VAN LEEFTIJD,
EVENMIN  OP GEBIED VAN RELIGIEUZE OF POLITIEKE OVERTUIGING.

WW GENT
IS
IN HAAR LIDMAATSCHAP EN IN AL HAAR  SAMENKOMSTEN TOEGANKELIJK VOOR DEZE DOELGROEP.