FINANCIËLE  INFO

                            Het  LIDGELD  bedraagt 7 EURO  per  KALENDERJAAR,

                            te  storten  op  rekening   BE 66  8906  3403  2043  van
                            WW GENT,  GRASMUSSTRAAT  16,   9040  ST AMANDSBERG.                    

                            Het  EERSTE  BEZOEK  IS  VRIJBLIJVEND.

                            LEDEN  HEBBEN  VRIJ  TOEGANG  TOT  DE  SAMENKOMSTEN, 

                            maar  in  geval  van  koffietafels en etentjes

                            is  inschrijving  en betaling  op  voorhand  natuurlijk  verplicht.

                            Informatie hierover vindt u in het tijdschriftje.

                                                      

                            website   www.weduwenweduwnaarsgent.be

                            e-mail     info.ww.gent@weduwenweduwnaarsgent.be