Zoveel kansen om uit het isolement te treden.

De gelegenheid mensen te ontmoeten
die een vergelijkbaar groot verlies
als het uwe moesten ervaren.

En dit in een aangenaam verenigingsleven !